Vật tư in chuyển nhiệt

Nhôm in chuyển nhiệt A2003 màu bạc. Tâm nhôm in chuyển nhiệt kích thước 30 x 60, chuyên cung cấp phôi nhôm in chuyển nhiệ với nhiều màu sắc

Nhôm tấm in chuyển nhiệt, Nhôm in bảng hiệu công ty, Nhôm in nhiệt bảng quản cáo, nhôm in nhiệt bảng thông tin công ty, In bảng tên nhân viên